RTE

RTE beheert het openbare hoogspanningsnet in continentaal Frankrijk. Zijn voornaamste missie is om erop toe te zien dat al zijn klanten toegang hebben tot een goedkope, veilige en betrouwbare stroomvoorziening.

Het bedrijf stuit bij zijn beheer van het net op diverse problemen die te maken hebben met onweer, zoals de noodzaak om voor zijn klanten een continue dienstverlening te garanderen.

Dankzij de diensten van Météorage is RTE in staat om :

  • de risicogebieden in termen van blikseminslagen te identificeren,
  • de getroffen lijnen in verband te brengen met de gedetecteerde inslagen in de buurt, zodat bij een ongeval kan worden vastgesteld of dit door de bliksem kwam, 
  • de nodige maatregelen te nemen en de klanten hiervan op de hoogte te stellen.
ELIA

Elia is een transmissienet voor elektriciteit in België.
In samenwerking met Météo-France, levert Météorage aan Elia alle gegevens die nodig zijn voor een nauwkeurige en betrouwbare informatie over de weersomstandigheden in real time in België (temperatuur, neerslag, wind, hagel, bliksem,…). Elia ontvangt tevens Bliksemexpertise, waarmee het bedrijf de oorsprong van de bliksem kan bepalen bij ongevallen op een van de lijnen van het net.

 

Meer weten over de Bliksemexpertise

GRTgaz

GRTgaz is de voornaamste beheerder van het gastransmissienet in Frankrijk.
De meeste locaties gebruiken de dienst Bliksemalarm om maatregelen te kunnen nemen bij een naderend onweer: stopzetting van de bouwplaatsen, zending van een onderhoudsteam binnen de kortst mogelijke termijn, in veiligheid brengen van het personeel, enz.…
Met deze preventieve service kunnen zij bovendien aan de geldende regelgeving voldoen.

 

Meer weten over het Bliksemalarm