Boralex

Het Canadese Boralex heeft ten doel productiesites voor hernieuwbare energie te ontwikkelen, bouwen, exploiteren en onderhouden. Boralex is een van de leiders op de Canadese markt. In Frankrijk is het de eerste zelfstandige marktspeler in de windenergiesector aan land.

Dankzij de Bliksemteller stelt Météorage Boralex in de gelegenheid om de risico’s in verband met onweer en bliksem onder controle te houden in de windparken: tijdwinst, meer productiviteit, geoptimaliseerde onderhoudsoperaties, enz…

 

Meer weten over de Afstandsteller

Tesicnor
foudre eolien

Tesicnor, een Spaans bedrijf gespecialiseerd in de preventie van professionele risico’s, is onze dienstverlener in Spanje, met name op de windenergiemarkt.

« Het aanbod van Météorage levert de perfecte aanvulling op ons eigen werk, want wij zijn gespecialiseerd in de preventie van professionele risico’s. […]. Sinds 2015 distribueren wij de diensten van Météorage in Spanje en momenteel zetten wij tevens onze eerste stappen op de Indiase markt. Wij stellen deze samenwerking bijzonder op prijs, want zij stoelt op vertrouwen, betrokkenheid en uitwisseling. Zo kunnen we onze oplossingen afstemmen op individuele behoeften, bijvoorbeeld om het bliksemrisico te evalueren. Onze klanten kunnen op hun beurt gerichte preventieve maatregelen nemen, hun teams en hun machines zo goed mogelijk beschermen en hun productiviteit optimaliseren, zonder nutteloze stopzettingen. Bovendien is de tenuitvoerlegging van de oplossingen van Météorage erg simpel en snel, want ze vereist naar gelang van het project maar 3 dagen tot 2 weken.»