Voor elke stap in een bliksemdetectienetwerkproject biedt Météorage een aangepaste oplossing aan. De deskundigheid die we op de Europese markt ontwikkelden, stellen we ter beschikking van de operatoren gedurende het hele traject, van de voorverkoop tot de naverkoop bij de uitbating. 

Voorontwerp

Om de behoeften te identificeren en de functionele perimeter van een bliksemdetectiesysteem te bepalen, stelt Météorage een aangepaste methode voor. Météorage kan meteen vanaf deze fase diensten voor eindgebruikers inzetten met de wereldwijde data van het GLD360-netwerk om het gebruik op te starten en het business model te bekrachtigen.

Specificaties van een netwerk

Om de behoeften inzake datakwaliteit, beheersfuncties en vaktoepassingen te bepalen, kan Météorage u op onafhankelijke wijze raad geven.

Onze wereldwijde ervaring met het uitrollen van netwerken en het verwerken van data uit verschillende technologieën garandeert de objectiviteit van onze knowhow. 

Omdat Météorage geen constructeur is, kunnen wij u zonder enige partijdigheid de technologie aanraden die het best met uw vereisten overeenstemt.

We kunnen een lastenboek uitwerken voor de kennisoverdracht en de operationele verantwoordelijkheden voor de goede werking van een bliksemdetectiesysteem vastleggen.

Inwerkingstelling van een bliksemdetectiesysteem

Météorage kan een gebruiksklaar bliksemdetectienetwerk leveren, maar ook een beheerplatform voor bliksemgegevens om die informatie te benutten.

We zijn de enigen die de overdracht van marketing-, technische en organisatieknowhow insluiten waardoor het mogelijk wordt om een door de eigenaar autonoom beheerde en operationele oplossing op lange termijn uit te rollen.

Blikseminformatie benutten

Het door Météorage ontworpen dienstenplatform is beschikbaar in de vorm van een modulair softwarepakket. 

Die robuuste oplossing, die in Europe meer dan 2000 gebruikers telt, makt een geïntegreerd beheer van de blikseminformatie en de klantengegevens mogelijk.

Ze laat u toe gebruiksklare diensten op te zetten, een specifieke configuratie voor de gebruikers aan te maken of gespecialiseerde oplossingen voor de integratie van bliksemgegevens te ontwikkelen.