Europese dienstverlening met de betrouwbaarheid van het Météoragenetwerk, controle en onderhoud 24/7 en 100 % beschikbaar
Een sterk presterend netwerk: 98 % van de blikseminslagen gedetecteerd met een mediane precisie van 100 m
Sinds 1987 verzorgt Météorage een onweerdetectienetwerk dat zich voortaan over een groot deel van West-Europe uitstrekt.

Dat netwerk bestaat uit meer dan 100 sensoren, een computer en een gegevensverwerkingssysteem dat de databases beheert en de dienstverlening voor de gebruikers mogelijk maakt.
Evolution réseau de capteur de foudre

Hoe bepaalt het netwerk de positie van bliksemschichten ?

Het netwerk werkt in real time en continu, d.w.z. dat het permanent naar door bliksem veroorzaakte elektromagnetische schommelingen peilt. Zodra de sensoren de radiostempel van een atmosferische lading dertecteren, worden de overeenstemmende metingen naar twee onafhankelijke redundante rekencomputers doorgestuurd, die de precieze positie van de ontlading berekenen door driehoeksmeting en de verschillen in aankomsttijd te combineren.

Ook enkele andere kenmerken worden berekend, zoals de datering, de polariteit en de piekintensiteit van de elektrische stroom en het type ontlading (wolk-aarde of in de wolk).

 

Wat zijn de prestaties van het detectienetwerk ?

De Vaisala-technologie die op dit ogenblik als één van de beste ter wereld wordt beschouwd, maakt prestaties mogelijk die door talrijke studies en wetenschappelijke publicaties worden gevalideerd. 

Tonen de wetenschappelijk gevalideerde prestaties over West-Europa aan dat het netwerk in staat is om 98 % van de inslagen wolk-aarde te detecteren met een mediane precisie van 100 meter.