Overal in Europa en de wereld,

kunt u profiteren van onze waarschuwingsdiensten en ons volledige scala aan risicopreventie- en risicobeperkingsdiensten.

 

Neem contact met ons op

METEORAGE HEEFT EEN NETWERK VAN LOKALE PARTNERS EN PARTNERBEDRIJVEN MET EEN INTERNATIONAAL BEREIK

In Europa

In de wereld

biedt Météorage ook, voornamelijk aan de Nationale Meteorologische Diensten (NMS), eventueel in de vorm van PBM's (privaat-publieke betrokkenheid):

  • zijn platform om hem in staat te stellen risicopreventiediensten te ontwikkelen 
  • zijn onafhankelijke expertise (advies, ondersteuning, implementatie) in hun projecten van installatie van een stormbewakingsnetwerk