Exploitant van het Europese bliksemdetectienetwerk
Wereldspeler voor onweerstoezicht en preventie van bliksemrisico’s
Missie
Danger

 

Onmisbaar, maar reëel gevaar

Er gaat geen dag voorbij op aarde zonder bliksem. Bliksem houdt het elektrische veld van onze planeet in stand en is daarom essentieel voor het leven. Maar het is ook een bron van gevaren die verantwoordelijk zijn voor verlies van mensenlevens, schade, brand en ontregelingen.

De bliksem is gevaarlijk. De risico's zijn soms aanzienlijk. En de verwachtingen zijn zeer hoog.

Protect

Toezicht en preventie om beter te beschermen

Wij zijn ons bewust van deze veiligheidsuitdagingen en als mondiale speler in de bliksemrisicomonitoring en bliksemrisicopreventie maken wij bij ons werk gebruik van een bliksemdetectienetwerk en onweermonitoring die gebruik maken van de best mogelijke technologieën.

We bieden ook informatiediensten, bliksemrisicopreventie en ondersteuning bij de besluitvorming aan die aangepast zijn aan de problemen van onze gebruikers, waardoor zij bijvoorbeeld tijdens stormepisodes de veiligheid van personen kunnen waarborgen of procedures in werking kunnen stellen om de infrastructuren veilig te stellen die van essentieel belang zijn voor de goede werking van het bedrijf.

Door onweer te detecteren, de blikseminslagen nauwkeurig te lokaliseren en de elektrische activiteit van de wolken te meten, kunnen we inspelen op de belangrijkste uitdagingen op het gebied van menselijke, milieu-, materiële en economische veiligheid.

Community

Betrokken bij de gemeenschap

Door onze kennis van het bliksemfenomeen en ons ambitieuze O&O-beleid zijn we in staat om in de publieke sfeer bij te dragen tot de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische cultuur en de verbetering van de kennis over onweer en de middelen om ons tegen de gevolgen ervan te beschermen.

We nemen deel aan acties die bijdragen tot het algemeen welzijn en tot een beter bewustzijn over de gevaren van bliksem. We dragen ook bij aan onderwijs en educatie in ons vakgebied.

Als dochteronderneming van Météo France, een openbare weer- en klimaatdienst in Frankrijk, cultiveren we de inzet van al onze werknemers in dienst van de gemeenschap door te werken aan de verwezenlijking van onze missie met loyaliteit, eerlijkheid en transparantie.

S.A.S. opgericht in 1987 en filiaal van :

 

29 personen

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: 

Technopole Hélioparc - CS 8011

2, avenue du Président Pierre Angot

64053 PAU Cedex 9 - Frankrijk