Ontdek onze technische nota’s
Note technique
Informatie over de GLD360

Vaisala heeft zijn GLD360 bliksemdetectiesystemen wereldwijd geüpdatet:

- op 28 juni 2023: De V4.1 upgrade verbetert de datakwaliteit, vooral op hoge breedtegraden, differentiatie tussen intra-cloud en cloud-to-ground bliksem, en locatie nauwkeurigheid.

DOWNLOAD HIER DE VOLLEDIGE NOTA (IN HET ENGELS - 2023)

 

- op 8 december 2020: De V4 analyseert opnieuw de gegevens die door het netwerk zijn verzameld en corrigeert de propagatietijd van de elektromagnetische golf voor elke sensor.

DOWNLOAD HIER DE VOLLEDIGE NOTA (IN HET ENGELS - 2020)


Werkingsprincipe van onze waarschuwingsdiensten voor dreigend risico op blikseminslag

Uit onze waarnemingen in realtime is het mogelijk om een site te waarschuwen voor de naderende komst van de onweersbui om het risico van blikseminslagen voor mensen en eigendommen te voorkomen.
De gebruikte methode bestaat uit het creëren van een toezichtsgebied rond de site en deze te waarschuwen zodra de eerste bliksems in deze zone worden gedetecteerd. Deze wordt vervolgens op de hoogte gebracht van het einde van het onweer wanneer de activiteit binnen deze zone is gestopt.


DOWNLOAD HIER DE VOLLEDIGE NOTA


Positienauwkeurigheidsellips

De ellips is een statistische indicator, gebaseerd op de meetfouten van de sensoren.

 

Download hier de volledige nota


Details over het aanleveren van “NSG” door Météorage

In het licht van de uiteenlopende manieren die in de wereld worden gebruikt om de bliksemdichtheid te bepalen, vond de International Electrotechnical Commission (IEC) het nuttig een norm in te voeren om deze praktijken te harmoniseren.

De norm IEC/NF EN 62858 van 2016 heeft tot doel om gemeenschappelijke regels en betrouwbare methoden vast te leggen om blikseminslagstatistieken op te stellen die als grondslag voor bliksemrisicoanalyses gebruikt worden.

.

Download hier de volledige nota


Analyse van de prestaties van het Météorage-netwerk in 2015

De registratiecampagne voor videogegevens en elektrische velden vond plaats van 16 juli tot 6 oktober 2015. In totaal werden over heel Frankrijk 206 observaties geregistreerd tijdens de 13 onweersjachtmissies uitgevoerd door Temps d’Orages.

 

Download hier de volledige nota


Principe voor de berekening van de piekstroomsterkte van de vlamboog

Het Météorage-netwerk geeft een schatting van de piekstroomsterkte van de vlamboog in bliksemschichten tussen de wolk en de aarde en van de bliksemschichten die in de atmosfeer blijven. Die berekening wordt in real time uitgevoerd door de centrale computer op basis van de piekamplitude van het magnetisch veld dat door de sensoren wordt gemeten.

 

Download hier de volledige nota

Hier vindt u alle publicaties