De integriteit van een locatie controleren en bevestigen of schade al dan niet door bliksem werd veroorzaakt

Bliksem kan uw installaties beschadigen.

Météorage biedt diensten aan die u toelaten om doelgericht te controleren en desgevallend te bepalen of een schadegeval al dan niet een gevolg van een blikseminslag is.

Afstandsteller
Télé-compteur

Ontvang gedetailleerde informatie over de aanwezigheid van blikseminslagen na elke onweersepisode boven uw locatie.

Météorage levert u een verslag met de kaart en de kenmerken van elke blikseminslag zodat u:

  • uw installaties en uw bliksembeveiliging kunt controleren
  • op uw installaties preventieve of correctieve onderhoudsoperaties kunt uitvoeren

De bliksemteller vereist geen installatie of onderhoud. 

 

Meer info: contacteer ons


Bliksemexpertise
Expertise

Ontvang gedetailleerde informatie over de aan- of afwezigheid van blikseminslagen op een bepaalde plek (postadres, gps-coördinaten, elektriciteitsleidingen, spoorwegnet, telecommunicatienetwerk…)


Météorage levert nauwkeurige overzichten, aangepast aan de frequentie van uw verzoeken:

  • op aanvraag in geval van occasioneel gebruik
  • via abonnement of batchaankoop in geval van regelmatig gebruik.

Deze diensten zijn bijzonder geschikt voor gebruik door verzekeraars, deskundigen, veeartsen of door de energie- of transportsectoren als die verbanden willen leggen.

 

Meer info: contacteer ons


Bliksemattest en Premiumattest
Bliksemattest

Beschik over een officieel document dat bevestigt of de bliksem al dan  niet insloeg in de nabije omgeving van het schadegeval, zonder behandelingstermijn en online beschikbaar.

Het Bliksemattest vermeldt bovendien de aanwezigheid van een inslag met de datum, het uur, de afstand en de locatie van de meest nabije inslag.

 

Meer info