Waarschuwingen ontvangen om materiële schade en dodelijke ongevallen te vermijden.

Bliksem vormt een gevaar voor uw installaties, uw teams en uw onderaannemers.

Météorage biedt bliksemrisicopreventiediensten aan die het mogelijk maken tijdig te anticiperen en de nodige beschermingsmaatregelen te nemen.

Onze verschillende diensten worden aangepast aan uw activiteit: industriezones, bouw en openbare werken, windmolenparken, vrijetijdssector en toerisme, eventorganisatoren, voorzieningen toegankelijk voor het publiek…

Bliksemalarm
Alerte foudre Schema

Om de locatie tijdens het onweer operationeel te houden, maakt deze dienst het mogelijk de onderbrekingen van uw activiteiten te optimaliseren door het begin en het einde van het alarm aan te kondigen met berichten die aan uw praktijken en uw programma’s worden aangepast.

De dienst “Bliksemalarm” vereist geen installaties of onderhoud.

Zijn efficiëntie werd aangetoond in verschillende  publicaties.

Deze dienst voldoet aan de eisen van de internationale norm IEC 62793 inzake onweerwaarschuwingssystemen, conform het regelgevingskader betreffende de verplichting om een onweersbeveiliging te bieden.

Verschillende beschikbare opties:

•    Optie “weergave” om de evolutie en de omvang van het onweersverschijnsel te volgen
•    Optie “automatisering” om automatische apparatuur op te starten (sirenes, generatoren…)

 

Meer info: contacteer ons


Bliksemflas
Flashfoudre

Deze dienst is specifiek bestemd voor beheerders van meerdere locaties of uitbaters die deel uitmaken van een koepelorganisatie (bv. sportfederaties, uitbaters van meerdere opslagplaatsen, coöperatieven, silo’s…) en biedt u de mogelijkheid om gewaarschuwd te worden voor het begin en het einde van een onweer op uw locatie(s).

We bezorgen u bovendien visuele informatie over de verplaatsingen van het onweer, die u tijdens de volledige duur van het alarm kunt volgen, zodat u de ernst en de richting van het fenomeen kunt inschatten.

De dienst “Flashfoudre” vereist geen installatie of onderhoud en beantwoordt aan de vereisten van de internationale norm IEC 62793.

 

Ontdek ook ons gecombineerde aanbod voor campusmanagers.

 

Meer info: contacteer ons 


Evenementenalarm
Alerte evenementielle

Binnenkort beschikbaar.

Het evenementenalarm is bestemd voor alle organisatoren van openluchtevents (zoals festivals, paardenkoersen, regatta’s, golfwedstrijden…) die bezorgd zijn voor de veiligheid van deelnemers en personeel ter plaatse. Het biedt de organisatoren de mogelijkheid om mensen en materiaal tijdig in veiligheid te brengen.

 

Meer info: contacteer ons