terminologie NL
Term Beschrijving Details
Bliksemschichten Verzameling van elektrische ontladingen en stroomstoten van een bliksemvoorval. Soortnaam.
Een bliksemschicht kan optreden in een wolk (IC), van wolk tot wolk (CC) of tussen een wolk en de aarde (CG)
Een bliksemschicht kan uit één of meerdere bogen bestaan.
Een bliksemschicht bestaat uit elektrische ontladingen die gedetecteerd worden via LF-golven en stroomstoten die gedetecteerd worden via VHF-golven
Boog of boogterugslag Stroomstoot in een wolk-aardebliksem  
Eerste boog De eerste boog van een wolk-aardebliksem  
Navolgende bogen Alle bogen met een hogere volgorde dan 1 (2de, 3de, enz.) in een wolk-aardebliksem  
Flits Voorstelling van een bliksemschicht door zijn eerste boog De eerste boog wordt gebruikt om een hele groep bogen voor te stellen
In de wolk Stroomontlading in de wolk Stroomontlading in de wolk
VHF-bliksem Verzameling van elektrische ontladingen van een voorval    
Soortnaam. VHF-bliksem is een verschijnsel dat zich in de wolk voordoet, het bestaat uit de doorslag die in vertakkingen kan worden verenigd.
Bron (ook overslag of doorslag) Ontlading van een stroomstoot Uitsluitend detecteerbaar via VHF
Tak of aftakking Verzameling van de overslagen van een bliksemschicht om hun baan te reconstrueren Groep VHF-bronnen voorgesteld als vertakkingen
Extensie
Omtrek van de bronnen die met dezelfde bliksemschicht overeenstemmen
Voorgesteld door een polygoon of een ellips
Overslagdichtheid Aantal bronnen berekend op een rooster voor een bepaalde duur Voorgesteld op een rooster of een oppervlakte