SNCF Réseau

SNCF Réseau is de eigenaar en hoofdbeheerder van het Franse spoorwegnet.

SNCF Réseau is verantwoordelijk voor het onderhoud van het nationale spoorwegnet en de aanleg van nieuwe spoorlijnen. Het bedrijf beheert het verkeer van alle treinen op het nationale net.

Patrice Imbert, Directeur van het Plateforme de Services aux Opérateurs de Transport Combiné (dienstenplatform voor exploitanten van gecombineerd vervoer), vertelt over hun gebruik van onze diensten voor het beheer van bliksemrisico’s op het net. De informatie is niet alleen nuttig om het personeel op de rangeerterreinen te beschermen, maar ook om blikseminslagen te voorkomen in de elektriciteitsinstallaties en om de continuïteit van het treinverkeer te helpen verzekeren.