Potentieel bliksemrisico voor een locatie of een zone beoordelen

Blikseminslagen kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw installaties en de veiligheid van locaties, mensen en milieu in gevaar brengen.

Daarom bestaan er in talrijke landen wettelijke verplichtingen en een normgevend kader. 

Météorage levert statistieken aan die voldoen aan de vereisten van de internationale normen IEC 62305-2 en 62858.


Blikseminslagstatistieken per gemeente
Statistiques de foudroiement - Evaluer le risque foudre

Binnenkort beschikbaar.

Die gegevens verstrekken u de volgende informatie :

  • de inslagdichtheid in de gemeente, berekend op basis van de inslagpunten gedetecteerd over een periode van 10 jaar
  • het aantal onweersdagen per jaar. Dat gegeven stemt overeen met het aantal dagen waarop boven het grondgebied van de gemeente minstens één bliksemschicht werd gedetecteerd.
  • een statistische betrouwbaarheidsindex
  • blikseminslagrecordcijfers voor de gekozen zone
  • spreiding van de inslagpunten per maand en per seizoen

 

 

Bezoek onze onlinediensten


Statistische studie van het bliksemrisico
ESRF

Météorage biedt gedetailleerde statistieken aan, met name voor complexe studies en onderzoek over meerdere locaties of via positiebepaling gekozen zones. Die kunnen aangeleverd worden als data of in kaartvorm.
 
Beschikbare blikseminslagstatistieken: Wereldwijd

 

Meer info: contacteer ons