SEFTIM

SEFTIM is een studiebureau gespecialiseerd in analyses van het bliksemrisico en in technische studies. Vooral op gevoelige locaties (nucleaire installaties, luchtvaart, datacenters, explosieven, olie en gas, enz.) wordt hun expertise internationaal erkend. 

Getuigenis van Alain Rousseau, voorzitter van SEFTIM en van het European Lightning Protection Standard Committee: 
« De blikseminslaggegevens van Météorage zijn een vast onderdeel van de analyse van het bliksemrisico op een locatie. Wij gebruiken ze vooral bij complexe studies. Wij kijken niet alleen naar de lokale bliksemdichtheid, […], maar analyseren tevens de stroomspreiding van de elektrische ontladingen, om te bepalen of de locatie meer blikseminslagen krijgt dan de norm of om rekening te houden met het seizoensgebonden karakter van het onweer. 30 jaar geleden was de enige informatie waarover we beschikten het aantal dagen dat een menselijke waarnemer de donder hoorde grommen. Tegenwoordig kunnen we dankzij Météorage in detail de blikseminslag op een locatie bepalen. Verder weten we nu meer over de ruimtelijke voorstelling en het geweld van het verschijnsel, wat volgens ons beslissend is om een locatie tegen bliksem te kunnen beschermen.»

 

Meer weten over de blikseminslagstatistieken per gemeente